Báikenamat

Sullii 2200 báikenama leat čohkkejuvvon Gáivuona suohkanis, main eanáš leat sámegillii. Báikenamat sáhttet addit earet eará dieđuid čakčabargguid (ládju, murjen, buđet ja eará rádjanbarggut) ja luonddu geavaheami birra, ja dat sáhttet muitalit báikki historjjá birra.

Don sáhtát dán siiddus ohcat dárkilis báikenama dahje dušše muhtin nama bustáva mielde. Juos ozat nama oasi mielde omd. ais, de fidnet buot báikenamaid, main lea "ais" juogo nama álggus, gasku dahje loahpas. Doppe gos bohtet ovdan govat, sáhtát coahkkalit namaide vai beasat viidáseappot eará báikenamaide.


Lohku siidusAntall pr. side
Báikenamat

Sáhtát maid ohcat báikenama ovdabustáva mielde - spoahkkal bustáva fiskes sárgás.

Báikenammaprošeavtta oasseváldit
Tor Mikalsen, prošeaktahoavda
Trond Håkon Jaklin, prošeaktabargi Oassi 1
Jan Erik Vik, prošeaktabargi oassi 2
Lene Antonsen, jorgaleaddji ja gielddaovddasvástideaddji oassi 1

Stedsnavn

Det er samlet inn ca. 2200 stedsnavn i Kåfjord kommune, hvorav de fleste er samiske. Stedsnavnene kan gi blant annet gi opplysninger om høsting og bruk av naturen, og de kan fortelle lokalhistorie.

Du kan på denne siden søke etter eksakte stedsnavn eller søke etter bare noen bokstaver i navnet. Søker du etter deler av navn, f.eks: ais, så får du treff på alle stedsnavn som inneholder "ais" enten i begynnelsen, midt i, eller på slutten av navnet. Der det kommer opp bilder kan du klikke på navnene for å gå videre til andre stedsnavn.


Lohku siidusAntall pr. side
Stedsnavn

Du kan også søke på stedsnavn etter forbokstav ved å trykke bokstaven i den gule linja.

Deltakere i stedsnavnprosjektet:
Tor Mikalsen, prosjektleder
Trond Håkon Jaklin, prosjektmedarbeider Del 1
Jan Erik Vik, prosjekmedarbeider Del 2
Lene Antonsen, oversetter og språkansvarlig Del 1