Kulturmuittut

Go manat kártii, de oaččut oppalaš gova buot gieldda kulturmuittuin. Prošeakta lea lágidan dieđuid 160 kulturmuitobáikkis Gáivuonas. Sáhtát zoomet guovlluid ja coahkkalit ovttat kulturmuittuid. Ná oaččut ovdan kulturmuittu govvideami. Dávjá oaččut ovdan maiddái govaid kulturmuittuin, ja muhtimin oanehis videobihtáža.

Mana kulturmuitokártii

Nášuvnnalaš kulturmuitodiehtovuođus ledje ođđajagimánus 2011 registerejuvvon sullii 170 fásta kulturmuitobáikki Gáivuonas, mat oidnojit eatnamis. Dain leat sullii 70 kulturmuittu registerejuvvon dán prošeavttas. Lassin dáidda lea registerejuvvon sullii 70 kulturmuittu, mat leat jávkaduvvon dahje eai šat oidno eatnamis. Leat maiddái registerejuvvon 23 báikki gos leat gávdnon gálvvut eatnamis (bođu gávdnosat).

Muhtimiin dáin maŋimustá registerejuvvon kulturmuittuin eai leat govvideamit go coahkkalat daidda. Sivva lea dat, go dat leat registerejuvvon maŋŋá go prošeakta lea bargan dain guovlluin (sullii 10 ghp). Ferte velá lasihit, ahte lassin leat velá registerejuvvon muhtin kulturmuittut váris Gáivuonas, mat eai leat mielde prošeavttas. Mii leat áige- ja resursasivaid geažil bisson guovlluin mat leat lahka giliid.

Kulturmuitoprošeavtta oasseváldit:
Tor Mikalsen, prošeaktahoavda
Siri-Janne Koht, prošeaktabargi oassi 1
Per Kristian Bergmo, prošeaktabargi oassi 2Kulturminner

Ved å gå inn på kartet får du en oversikt over alle kulturminnene i kommunen. Prosjektet har lagt ut informasjon om 160 av kulturminnelokalitetene i Kåfjord. Du kan zoome inn på områder og klikke på enkeltkulturminner. Du vil da få opp en beskrivelse av kulturminnet. Som oftest får du også opp bilder av kulturminner, og i noen tilfeller en kort videosnutt.

Gå til kulturminnekartet

I den nasjonale kulturminnedatabasen er det per januar 2011 registrert ca 170 faste kulturminnelokaliteter i Kåfjord som er synlige på markoverflata. Av disse er ca 70 kulturminner registrert i forbindelse med dette prosjektet. I tillegg til disse er det registrert ca 70 kulturminner som er fjernet eller i alle fall ikke lengre synlig på markoverflata. Det er også registret 23 steder der det er funnet gjenstander i jorda (løsfunn).

Noen av de sist registrerte kulturminnene har ikke noen beskrivelse når du klikker på dem. Dette skyldes at de er registrert etter at prosjektet jobbet med de områdene (ca 10 stk). Det skal også tilføyes at det i tillegg er registrert en del kulturminner på fjellet i Kåfjord som ikke er med i prosjektet. Vi har av tid-og ressurshensyn bare holdt oss til områdene nær bebyggelsen.

Deltakere i kulturminneprosjektet:
Tor Mikalsen, prosjektleder
Siri-Janne Koht, prosjektmedarbeider Del 1
Per Kristian Bergmo, prosjekmedarbeider Del 2