Bajimuš Darfehávdi,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Jogaš jeakkis. Olbmot čuhppe darffiid dán báikkis ja jogaš lea álgán golgat rokki mielde.
 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Bekk i myrområde. Man skar torv her til brensel før og det har danna seg bekk i gropa. Bájimuš betyr den øverste, darfi er torv, hávdi betyr grav.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.