Bahávárivuolli,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Eatnogáttis bajás. Dávjá firro riđut dohko. Váttis johtit dakko bokte, olmmoš ii beassan meaddil heasttain.
 
 
Norsk:
Område fra elvebredden og oppover. Kom ofte ras her. Vanskelig å ferdes, med hest kom man ikke forbi. Báhá betyr ond/sint, várri betyr fjell, vuolli betyr under. "under det onde/sinte fjellet".
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.