Badjelgorži,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Gorži Olmmáiváteanus. Jogas lei stuora Geađgi man mielde olbmot rasttildedje eanu. Mannu sivas Geađgi bávkaluvvui. Dárrui: Øvre Fossen
 
 
Norsk:
Foss i Olmmáiváteatnu (Manndalselva). Her var en svær stein i elva, Geađgi, som ble brukt til ferdsel over. Den ble sprengt bort av ukjent grunn. Badjel betyr over, gorzi betyr fossen. Norsk: Øvre Fossen
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.