Jávrejohka,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Johka, boahtá Jávrris. Johka gohčoduvvo Millojohkan maŋŋilgo lea golgan oktii Doaresjogain. Dárrui: Vannelva
 
 
Norsk:
Elv, kommer fra Jávri. Den forandrer navn til Millojohka etter at den renner sammen med Doaresjohka. Jávri betyr vann, johka betyr elv. Norsk: Vannelva
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.