Badjánanvággi,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Dal. Badjánit betyr å stige opp, vággi betyr dal. Qvigstad kaller den for oppstigningsdalen og skriver: "Der kan man gå opp på fjellet for å gå over til sappen i Nordreisadalen".
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.