Buvrridearbmi,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Dearbmi man nalde leat gáicanávehat. Dearbmi lea Qvigstada mielde lea dearbmi mii manná jogas dahje jávrris. Buvre-Issát lávii láddjet das. Dárrui: Bubakken.
 
 
Norsk:
Bakke, oppå den er geitfjøs. Buvre-Issát brukte å slå høy her. Dearbmi betyr bakke (iflg. Qvigstad er det en bakke ned til elv eller innsjø). Buvri betyr bod eller lite fjøs. Norsk: Bubakken.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.