Buollánčohkka,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Čohkka várregilggas.
 
 
Norsk:
Topp i fjellsia. Direkte oversatt fra samisk: toppen hvor det har brent
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.