Njuoskegilga,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Báiki várregilggas gos lea váttis johtit, "sihke njuoskkas ja heitot boahtit". Gohčoduvvo maid Njuoski.
 
 
Norsk:
Område i bakkesida hvor det er vanskelig å ferdes, "sihke njuoskkas ja heitot boahtit". Njuoski er adjektiv som betyr "lett blir våt", gilga betyr (fjell-)side, utside. Også kalt Njuoski.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.