Bilddamoski,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Báiki gos eatnu golgá lahka vári. Bilda lea muorrahuksehus man nalde olbmot seailluhedje gerresa, áhcemuoraid jnv.
 
 
Norsk:
Sted hvor elva renner like under fjellet. Bildda er genetivformen av, bilda, som betyr stillas (brukt for å holde pulk, hesjestaur, o.l. fra og ligge å råtne på bakken). Moski betyr bukt, vik hvor det er ufremkommelig bratt langs land. Kan også være en senkning omgitt av høye bakker. Sted hvor elva renner like under fjellet.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.