Billašjunni,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Várrejunni (girjesápmái: njunni). Billaš lea nissona namma.
 
 
Norsk:
Fjellnase. Billaš er et kvinnenavn, av Beret. Junni betyr nase (boksamisk: njunni).
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.