Uhcamielláš,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Liten bakke. Gammelt navn på et slags trinn, ved foten av Mielli, danna av utrasing av masse fra denne og siden kutta av elvevann/sjøvann på den tida sjøen gikk opp hit. Betyr den lille sandmelen.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.