Uhcadearbmi,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Dearbmi (Qvigstada mielde dearbmi manná jogas dahje jávrris).
 
 
Norsk:
Bakke. Uhca betyr lille, dearbmi betyr bakke (iflg. Qvigstad er det en bakke ned til elv eller innsjø).
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.