Biehtuhadihkkegeađgi,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Jorba geađgi, ii nu stuoris. Guhkesjuovva lea geađggi sisbealde. Biehtut lea dievddu namma.
 
 
Norsk:
Avrunda stein, ikke så stor. Guhkesjuovva (ei ur) er på innersia av steinen. Biehtuha er genetiv av et mannsnavnet Biehtut, dihkki betyr lus, geađgi er stein.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.