Spiinnejunni,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Stuora njárga Olmmáiváteanus mii sulástahttá spiinnejuni. Junni lea njunni girjesápmái.
 
 
Norsk:
Stort nes i Olmmáiváteatnu (Manndalselva) som ligner et grisetryne. Spiidni betyr gris, junni betyr nese eller utstikker (boksamisk: njunni).
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.