Báđibákti,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Bákti Báđidearpmi badjebealde. Olbmot ijastedje bávtti vuolde evakuerema oktavuođas go sii vulge Čáhppohii Uhcavákkášgoahtái. Hoallu lei rabas goappage bealde gos čohkkái olmmái duljiin uksan hehtten dihte bieggamis sisa. Báhti lea seammá go ruitu.
 
 
Norsk:
Berg oppfor Báđidearbmi. Folk overnatta her under evakueringa i 2. verdenskrig på veg til Lilledalsgammen i Svartskogen. Hula var åpen i begge ender. En mann satt i hver ende med skinnfell over seg, som dør, for å unngå trekk. Báđi er genitiv av báhti som betyr gryte, bákti betyr berg.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.