Baalsrudhula,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Hoallu gosa olbmot čiegadedje Jan Baalsruuda dalle go sii veahkehedje su Ruŧŧii soađi áigge.
 
 
Norsk:
Hule. Her ble Jan Baalsrud plassert under sin flukt til Sverige under krigen.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.