Báđidearbmi,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Dearbmi (Qvigstada mielde lea dearbmi mii manná jogas dahje jávrris). Báhti lea seammá go ruitu.
 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Bakke. Báđi er genitiv av báhti som betyr gryte, dearbmi betyr bakke (iflg. Qvigstad er det en bakke ned til elv eller innsjø).
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.