Bánnolamoski,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Gohpi, dego báhti. Dán báikkis olbmot orro goađis 1-1,5 vahku evakuerema oktavuođas. Eat dieđe mas Bánnul boahtá.
 
 
Norsk:
Fordypning, som en gryte. Her bodde folk i gamme i 1-1,5 uke under evakueringa. Bánnul har ukjent betydning. Moski betyr senkning omgitt av høye bakker.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.