Ordabákti,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Bákti dahje geađgi. Geađggis lea ráigi, orru ahte leat guokte geađggi badjelaga.
 
 
Norsk:
Berg/stein. Det er holl gjennom steinen, virker som at det er to steiner oppå hverandre. Orda betyr skoggrense, eller fjellet over tregrensa. Bákti betyr berg. "Berget i skoggrensa".
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.