Nuohttesava,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Sava (savu) gos olbmot lávejedje bivdit olu luosaid ja rávdduid nuhttiin. Justa vuolábeal goržži.
 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Kulp. Her tok de store fangster med laks og røye med not. Ligger nedenfor fossen, Gorži. Nuohtti betyr not, sava betyr kulp.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.