Báktesava,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Kulp/dam. Stilleflytende vannplantebevokst utvidelse inntil bekken som har sitt utspring nær grustaket under Mielli. Denne bakken har ikke noe navn. Det står en stor stein på motsatt side av bekken. Betyr kulpen ved berget.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.