Njirran,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Ieš Njirran lea nuppi beal joga, muhto stuora duolban Njirrama vuolde gohčoduvvo Njirramin. Njirran lea ceakkus báiki várregilggas man mielde riđut firret.
 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Selvaste njirran er på andre sia av dalen, men et stort område på hele flata under rasstedet blir kalt Njirran. Njirran er et bratt skredfar i fjellsida som brer seg utover nederst - og det er lite eller ingen vegetasjon mellom steinene.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.