Njirran,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Duolban. Ieš Njirran lea joga nuppi bealde, muhto stuorra duolban Njirrama vuolábealde gohčoduvvo Njirramin. Njirran lea ceakkus báiki várregilggas gos máŋga riđu leat fierran, ja vuolimussii leat čoggon olu geađggit.
 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Slette. Selvaste Njirran er på andre sia av dalen, men et stort område på hele flata under rasstedet blir kalt Njirran. Njirran er et bratt skredfar i fjellsida som brer seg utover nederst - og det er lite eller ingen vegetasjon mellom steinene.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.