Nikkulávusteallijohka,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Johka mii golgá Olmmáivátetnui. Nikkulávu lea dievddu namma.
 
 
Norsk:
Elv som renner ned til Olmmáiváteatnu. Nikkulávu er mannsnavn, stealli betyr delle/avsats. Johka betyr elv.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.