Nikkulávustealli,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Stealli eanadagas joga bajábealde. Nikkulávu lea dievddu nama. Guovlu lea earret eará atnon meahcceládjun.
 
 
Norsk:
Delle. Avsats i terrenget litt opp fra elva. Nikkulávu er mannsnavn, stealli betyr delle/avsats. Området har blant annet vært brukt til utmarksslåtter.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.