Návrrašgárdi,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Platå i fjellsida. Skrånende gress- og skogbevokst platå, ca. 50 m opp fra fjellfoten. Návrraš betyr nepe, gárdi betyr inngjerdet jordstykke.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.