Moskisava,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Sava (savu).
 
 
Norsk:
Kulp. Moski betyr bukt, vik hvor det er ufremkommelig bratt langs land. Kan også være en senkning omgitt av høye bakker. Sava betyr kulp, stilleflytanes sted i elva.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.